سرمایه‌های هزاران میلیاردی در سطل زباله! ارزش دورریز غذاهای ایرانی در سال، اختلاف قابل توجه نرخ بیکا
1 روز پیش
2 بازدید

سرمایه‌های هزاران میلیاردی در سطل زباله! ارزش دورریز غذاهای ایرانی در سال، اختلاف قابل توجه نرخ بیکا

سرمایه‌های هزاران میلیاردی در سطل زباله!

ارزش دورریز غذاهای ایرانی در سال، اختلاف قابل توجه نرخ بیکاری با آمار رسمی و میزان کاهش ترددها در روز اول اعمال محدودیت‌های کرونایی را در بسته عددهای خبرساز ببینید.

#‌عددهای_خبرساز #‌غذای_ایرانی #‌بیکاری #‌محدودیت_کرونایی
@‌akharinkhabar


مطالب مرتبط