|
3 سال پیش
?دُچار یعنی ...?

دوست داشتنت حواس برایم نمیگذارد، دیروز لبخندت امروز هم که نگاهت، خدا فردا را به خیر کند دلبر..

دوست داشتنت حواس برایم نمیگذارد، دیروز لبخندت امروز هم که نگاهت، خدا فردا را به خیر کند دلبر..
⚜️⚜️⚜️

دوست داشتنت حواس برایم نمیگذارد،

دیروز لبخندت امروز هم که نگاهت،

خدا فردا را به خیر کند دلبر..?

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط