|
۴ هفته پیش
Verse Of The Day In Farsi

بلکه در دل خویش مسیح را به عنوان خداون مقدس شمارید همواره آماده باشید تا هر کس دلیل امیدی را که در ش

بلکه در دل خویش مسیح را به عنوان خداون مقدس شمارید همواره آماده باشید تا هر کس دلیل امیدی را که در ش
بلکه در دل خویش مسیح را به عنوان خداونْد مقدس شمارید و همواره آماده باشید تا هر کس دلیل امیدی را که در شماست بپرسد، او را پاسخ گویید، امّا به‌نرمی و با احترام.
‮‮۱پطرس‬ ‭3:15‬ ‭‬‬
#‌اول_پطرس3_15
.
.
.
.
#‌کتاب_مقدس#‌بایبل#‌بایبل_خوانی
#‌انجیل#‌خبر_خوش#‌کلام_خدا#‌خدا
#‌پدرآسمانی#‌عیسی_مسیح#‌عیسی
#‌فرزند_خدا#‌روح_القدس#‌صلیب
#‌نجات#‌ایمان#‌محبت#‌کلیسا#‌دعا
#‌رهایی#‌امید#‌انگیزه
#‌یوورژن

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط