|
1 روز پیش
خبرگزاری ایرنا
رییس جمهوری امروز پنجشنبه با بیان اینکه هر فردی در داخل یا خارج می تواند غیرمستقیم و از طریق پنجره و

رییس جمهوری امروز پنجشنبه با بیان اینکه هر فردی در داخل یا خارج می تواند غیرمستقیم و از طریق پنجره ورییس‌جمهوری امروز پنجشنبه با بیان اینکه هر فردی در داخل یا خارج می‌تواند غیرمستقیم و از طریق پنجره واحد در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کند، گفت: تا پایان این دولت خدمات به شکل الکترونیک ارائه می‌شود و این خدمات جلوی فساد و رانت را می‌گیرد چرا که این سایت دیگر قوم و خویش و همسایه نمی‌شناسد.


#‌ایرنا #‌ایرنا۲۴

تبلیغات


مطالب مرتبط