|
3 سال پیش
?Pouriapoursorkh Fan Page?

???.عطر نرگس، رقص باد نغمه شوق پرستوهاى شاد خلوت گرم کبوترهای مست نرم نرمک میرسد اینک بهار خوش به حا

???.عطر نرگس، رقص باد نغمه شوق پرستوهاى شاد خلوت گرم کبوترهای مست نرم نرمک میرسد اینک بهار خوش به حا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ⭐✨⭐ــــــــــــــــــــــــــــ ???.
عطر نرگس، رقص باد
نغمه شوق پرستوهاى شاد .
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک میرسد اینک بهار
خوش به حال روزگار

.
.
پیشاپیش سال نو مبارک.
99/12/28
ـــــــــــــــــــــــــــ⭐✨⭐ـــــــــــــــــــــــــــ
?
??
???
????
?????
??????
???????
????????
?????????
_____________✨______________ ?@pouriapoursorkh?
??@pouriapoursorkh??
???@pouriapoursorkh ???
______________✨_______________

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط