|
6 ماه پیش
حامد آهنگی

خاطره ایی از دوران مدرسه.گر نکوبی شیشه غم را به سنگ هفت رنگش میشود هفتاد رنگ.آرزو دارم همیشه شاد باش

خاطره ایی از دوران مدرسه.گر نکوبی شیشه غم را به سنگ هفت رنگش میشود هفتاد رنگ.آرزو دارم همیشه شاد باش

تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط