پدرزنش براش خانه خریده ،دلش کارخونه هم میخواد،فقط حرکات و قیافه ی پدرزنه رو نگاه کنید پ ن : نمیدونم

پدرزنش براش خانه خریده ،دلش کارخونه هم میخواد،فقط حرکات و قیافه ی پدرزنه رو نگاه کنید پ ن : نمیدونم
پدرزنش براش خانه خریده ،دلش کارخونه هم میخواد،فقط حرکات و قیافه ی پدرزنه رو نگاه کنین😂😂
پ ن : نمیدونم چرا قیافه پدرزنه منو یاد آقای چی کی هویا تو کارتن ای کی یوسان میندازه😅😅🤓😂

بیشتر...

تبلیغات


مطالب مرتبط