‌ تعیین تکلیف کنکور؛ شاید فردا ‌ دولت و مجلس فردا درباره برگزاری یا تعویق کنکور تصمیم‌گیری می‌کنند.ن
4 روز پیش
2 بازدید

‌ تعیین تکلیف کنکور؛ شاید فردا ‌ دولت و مجلس فردا درباره برگزاری یا تعویق کنکور تصمیم‌گیری می‌کنند.ن


تعیین تکلیف کنکور؛ شاید فردا

🔹دولت و مجلس فردا درباره برگزاری یا تعویق کنکور تصمیم‌گیری می‌کنند. نمایندگان مجلس از تعویق کنکور دفاع می‌کنند و گفته می‌شود بین دو وزیر بهداشت و علوم هم بر سر برگزاری کنکور اختلاف است.
‌#کنکور
#‌کنکور_سراسری
برنامه " ۶۰ثانیه " را ببینید و اینجا کامنت بگذارید که به‌نظر شما رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کنکور شدنی است؟👇


مطالب مرتبط