زمین ساحلی گیلان منطقه رضا محله 14 کیلومتری چابکسر مناسب برای سرمایه گذاری و ساخت شهرک سند تک برگ آ

زمین ساحلی گیلان منطقه رضا محله 14 کیلومتری چابکسر مناسب برای سرمایه گذاری و ساخت شهرک سند تک برگ آ
زمین ساحلی گیلان منطقه رضا محله 14 کیلومتری چابکسر


مناسب برای سرمایه‌گذاری و ساخت شهرک
سند تک برگ آماده انتقال
سند تفکیکی و مجوز ساخت شهرک
کاربری توریستی
متراژ 8230 متر
حدودا 32 در 260 متر
انشعابات آب و برق و گاز پای زمین هست
4 طرف دیوار کشی
ساحل اختصاصی حدود 3000 متر (کم شده از سند مادر)
تخفیف ویژه زیر قیمت منطقه پای معامله
فروش تنها نقدی
واتسپ
09132698806
شماره تماس
09021300343

بیشتر...

تبلیغات


مطالب مرتبط