مجازات سنگین برای خارج کنندگان مرغ از همدان معاون امور اقتصادی استاندار همدان: خروج مرغ از استان ممن

مجازات سنگین برای خارج کنندگان مرغ از همدان معاون امور اقتصادی استاندار همدان: خروج مرغ از استان ممن
مجازات سنگین برای خارج کنندگان مرغ از همدان
معاون امور اقتصادی استاندار همدان: خروج مرغ از استان ممنوع است و برای خارج کنندگان مرغ از این استان، مجازات اعمال میشود.

ظاهر پور مجاهد گفت: با همکاری دستگاه قضایی مجازات‌های سنگین برای مرغداران و کشتارگاه‌های متخلف اعمال می‌شود. او افزود: برخی مرغداری ها که نهاده مورد نیاز مرغداران در اختیارشان قرار گرفته است و در شرایط امن و راحت جوجه ریزی کرده اند،اکنون محصول خود را به جای عرضه در بازار استان همدان، مرغ را غیرقانونی روانه سایر مناطق کشور می‌کنند.

وی با بیان اینکه این دسته از مرغداریها شناسایی شده اند، و با آنها برخورد قانونی خواهد شد، تصریح کرد: تامین مرغ مورد نیاز مردم استان در اولویت است و تا زمانی که این مهم محقق نشود کشتارگاه‌ها و مرغداران حق خروج مرغ زنده و کشتار شده از استان را ندارند.

#‌مرغ #‌همدان #‌خروج_مرغ #‌گرانی

بیشتر...

تبلیغات


مطالب مرتبط