|
1 ماه پیش
قاصدک-ترکیه🌱

ری یس کل بانک مرکزی: برای بیتکوین صرافی هایی مشخص می کنیم که فقط برای مبادلات تجاری بتوان استفاده کر

ری یس کل بانک مرکزی: برای بیتکوین صرافی هایی مشخص می کنیم که فقط برای مبادلات تجاری بتوان استفاده کر
رئیس کل #‌بانک مرکزی: برای #‌بیتکوین #‌صرافی هایی مشخص می کنیم که فقط برای مبادلات تجاری بتوان استفاده کرد

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط