هرگز خودتان را با هیچکس دیگر در این جهان مقایسه نکنید اگر این کار را بکنید به خودتان توهین کرده اید.

هرگز خودتان را با هیچکس دیگر در این جهان مقایسه نکنید اگر این کار را بکنید به خودتان توهین کرده اید.
هرگز خودتان را با هیچکس دیگر
در این جهان مقایسه نکنید
اگر این کار را بکنید
به خودتان توهین کرده اید
.
.
.
#‌انگیزشی #‌حال_خوب #‌حس_خوب
#‌شادباش #‌خودت_باش #‌تلاش_کن #‌هدف_داشته_باش #‌برنامه_ریزی

بیشتر...

تبلیغات


مطالب مرتبط