هیچ عشقی تاثیرگذارتر از عشق یک انسان به خویش نیست، بسیار مهم است که در طول روز چه گفتگوهای درونی با

هیچ عشقی تاثیرگذارتر از عشق یک انسان به خویش نیست، بسیار مهم است که در طول روز چه گفتگوهای درونی با
هیچ عشقی تاثیرگذارتر از عشق یک انسان به خویش نیست، بسیار مهم است که در طول روز چه گفتگوهای درونی با خود دارید،
اگر مدام خودتان را بابت اشتباهات گذشته شماتت می کنید،
اگر از دیدن چهره خود جلوی آینه نهایت لذت را نمی برید
یعنی شما عاشق خودتان نیستید،
همواره خودتان را فردی
ارزشمند،
محترم و
شایسته بهترینها بدانید.

.
.
.
.
.
.
.
.
#‌خدا #‌خدایاشکرت #‌برگشت_عشق #‌برگشت_معشوق #‌جذب_عشق #‌عشق #‌بازگشت_معشوق #‌بازگشت_عشق #‌عاشقانه #‌جذب_معشوق #‌همسر_الهی #‌جفت_روحی #‌ازدواج #‌سابلیمینال #‌سابلیمینال_ازدواج #‌سابلیمینال_برگشت_عشق #‌سابلیمینال_جذب_عشق #‌آرامش #‌سابلیمینال_ثروت #‌سابلیمینال_عشق #‌عشق #‌قانونجذب #‌قانون_جذب #‌شوهر #‌ترمیم_رابطه #‌قانونجذب_ #‌جذب_همسر #‌همسر #‌عشق #‌عشقم #‌عشقولانه

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط