میثاقی: چرا وقتی فرد حاضر در اصفهان را می شناسید می گویید نمی شناسم پرسپولیس افشین پیروانی محمدحسین

میثاقی: چرا وقتی فرد حاضر در اصفهان را می شناسید می گویید نمی شناسم پرسپولیس افشین پیروانی محمدحسین
میثاقی: چرا وقتی فرد حاضر در اصفهان را می شناسید می گویید نمی شناسم؟

#‌پرسپولیس #‌افشین_پیروانی #‌محمدحسین_میثاقی
ويديوهای ورزشی بيشتر را در شبکه تيوا مشاهده کنيد.

https://tva.tv/channels/Sport

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط