.این قصه ها آشناترین تصاویر روزگار ماست.امسال روایت قدردانی پریل و پرسیل، از تمام کسانی است که در ای

.این قصه ها آشناترین تصاویر روزگار ماست.امسال روایت قدردانی پریل و پرسیل، از تمام کسانی است که در ای
.
این قصه‌ها آشناترین تصاویر روزگار ماست. امسال روایت قدردانی پریل و پرسیل، از تمام کسانی است که در این روزهای سخت چراغ امید و زندگی را روشن نگه داشته‌اند.

به صفحه قدردانی سر بزنید و بنویسید، درسالی که گذشت اطراف شما چه کسانی بودند که به زنده نگه داشتن چرخه زندگی کمک کردند و از آن‌ها قدردانی کنید.

@ghadrdany
@ghadrdany
@ghadrdany
.
#‌وقت_خوب_قدردانی
#‌پریل #‌پرسیل
.
Post 🌹

بیشتر...

تبلیغات


مطالب مرتبط