|
3 سال پیش
?دُچار یعنی ...?

عمری را می گذرانیم به اعتبار این جمله که بزرگ که بشی یادت میره ما بزرگ شدیم اما یادمان نرفت که نرفت.

عمری را می گذرانیم به اعتبار این جمله که بزرگ که بشی یادت میره ما بزرگ شدیم اما یادمان نرفت که نرفت.
©®|عمری را می گذرانیم به اعتبار این جمله که

(بزرگ که بشی یادت میره)

ما بزرگ شدیم اما یادمان نرفت که نرفت...?

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط