کشف توپ صفوی در میان ضایعات ذوب‌آهن! رئیس میراث‌فرهنگی لنجان اصفهان: با تماس مدیران کارخانه ذوب‌آهن
1 روز پیش
2 بازدید

کشف توپ صفوی در میان ضایعات ذوب‌آهن! رئیس میراث‌فرهنگی لنجان اصفهان: با تماس مدیران کارخانه ذوب‌آهن

کشف توپ صفوی در میان ضایعات ذوب‌آهن!

🔹رئیس میراث‌فرهنگی لنجان اصفهان: با تماس مدیران کارخانه ذوب‌آهن متوجه شدیم یک توپ قدیمی در میان ضایعات ارسالی به این کارخانه برای بازیافت پیدا شده.

🔹این توپ جنگی متعلق به پادگان‌های دوران صفوی است. در آن دوران در ورودی دولت‌خانه صفوی یعنی کاخ عالی‌قاپو چند توپ نگهداری می‌شده. این توپ هم به‌منظور مرمت و جانمایی در مقابل کاخ‌ عالی‌قاپو به اصفهان منتقل شد.

#‌توپ #‌دوره_صفوی #‌اصفهان #‌ضایعات #‌ذوب_آهن #‌ایران


مطالب مرتبط