|
1 ماه پیش
Verse Of The Day In Farsi

آنگاه میا بدیشان گفت: بروید خوراکهای لذیذ بخورید شربتها بنوشید سهم ها برای آنان که چیزی مهیا نکرده ا

آنگاه میا بدیشان گفت: بروید خوراکهای لذیذ بخورید شربتها بنوشید سهم ها برای آنان که چیزی مهیا نکرده ا
آنگاه نِحِمیا بدیشان گفت: «بروید و خوراکهای لذیذ بخورید و شربتها بنوشید و سهم‌ها برای آنان که چیزی مهیا نکرده‌اند بفرستید، چراکه امروز برای خداوندگار ما مقدس است. اندوهگین مباشید، زیرا شادی خداوند، قوّت شماست.
‮‮نِحِمیا‬ ‭8:10‬ ‭‬‬
#‌نحمیا8_10
.
.
.
.
#‌کتاب_مقدس#‌نحمیا#‌بایبل_خوانی
#‌انجیل#‌خبر_خوش#‌کلام_خدا#‌خدا
#‌پدرآسمانی#‌عیسی_مسیح#‌عیسی
#‌فرزند_خدا#‌روح_القدس#‌صلیب
#‌نجات#‌ایمان#‌محبت#‌کلیسا#‌دعا
#‌رهایی#‌امید#‌انگیزه
#‌یوورژن

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط