|
1 ماه پیش
kadbano

پیتزا سه سوته پیتزا نان باگت پیتزا خونگی پیتزا راحت پیتزا پنجره ای برش کتاب اگر قدرتش را داشتم، تمام

پیتزا سه سوته پیتزا نان باگت پیتزا خونگی پیتزا راحت پیتزا پنجره ای برش کتاب اگر قدرتش را داشتم، تمام
#‌پیتزا_سه_سوته #‌پیتزا_نان باگت#‌پیتزا_خونگی #‌پیتزا_راحت#‌پیتزا_پنجره_ای
#‌برش_کتاب

اگر قدرتش را داشتم، تمامِ زن‌ و شوهرهای بی ربط را
درون یک کارخانه رها می‌کردم و بعد یکی‌ یکی با دستگاه
زوج مناسب و مرتبط با هر کدام را پیدا می‌کردم
و دستشان را تو دستِ هم می‌گذاشتم
بدبختی ما اینجاست
که هیچ‌کس مالِ آدم مربوط به خودش نیست
همه گیرِ نامربوط‌ها افتاده‌ایم

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط