.رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: به حضرت عباس هیچ‌کس در این مجلس مخالف برداشتن تحریم‌ها نیست.آقای رئیس‌
۱ هفته پیش
2 بازدید

.رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: به حضرت عباس هیچ‌کس در این مجلس مخالف برداشتن تحریم‌ها نیست.آقای رئیس‌

.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

به حضرت عباس هیچ‌کس در این مجلس مخالف برداشتن تحریم‌ها نیست.

آقای رئیس‌جمهور! شما در امتیازگیری از طرف مقابل متمرکز شوید نه این که مرتب فریاد ننه من غریب سر بدهید.
.
@‌bartarinha_news
.
#‌خبر #‌ذوالنور #‌مجلس #‌برجام #‌روحانی #‌رئیس_جمهور #‌تحریم_های_آمریکا


مطالب مرتبط