© ‌ ⭕ «سلیمی» نماینده محلات: چرا رئیس‌جمهور به دنبال حاشیه‌سازی است؟ رئیس‌جمهور می‌تواند یک نفر را ب
۱ هفته پیش
2 بازدید

© ‌ ⭕ «سلیمی» نماینده محلات: چرا رئیس‌جمهور به دنبال حاشیه‌سازی است؟ رئیس‌جمهور می‌تواند یک نفر را ب

©

⭕ «سلیمی» نماینده محلات: چرا رئیس‌جمهور به دنبال حاشیه‌سازی است؟ رئیس‌جمهور می‌تواند یک نفر را برای وزارت صمت معرفی کند. بهتر بود مشاوران رئیس‌جمهور خبر می‌دادند که چقدر بازار آشفته است؛ البته به صورت حضوری، نه از پشت شیشه دودی ماشین❗مطالب مرتبط