..او از موقعیت‌اش سو‌استفاده نکرد سخنگوی وزارت بهداشت ملک زاده آخرین خبر
5 روز پیش
2 بازدید

..او از موقعیت‌اش سو‌استفاده نکرد سخنگوی وزارت بهداشت ملک زاده آخرین خبر

.
.
او از موقعیت‌اش سو‌استفاده نکرد

#‌سخنگوی_وزارت_بهداشت #‌ملک_زاده #‌آخرین_خبر


مطالب مرتبط