|
1 سال پیش
The Gaming Vision

In Mars Horizon you take control of major space agency leading it from the dawn of the space age

In Mars Horizon you take control of major space agency leading it from the dawn of the space age
In Mars Horizon, you take control of a major space agency, leading it from the dawn of the space age through to landing astronauts on Mars. 
.
.
Out on Consols and pc.
.
.
در بازی استراتژی Mars Horizon باید با مدیریت منابع و تقویت نیرو‌ها و حل موانع علمی تبدیل به اولین کلونی که بر روی مریخ قدم گذاشتن بشید!
.
بازی بر روی کنسولها و PC منتشر شده.

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط