? دیرین دیرین نوروز ? این قسمت: پند چون کننده ?با زبان خوش به پندهای وی گوش دهید، وگرنه عصایش را برا

? دیرین دیرین نوروز ? این قسمت: پند چون کننده ?با زبان خوش به پندهای وی گوش دهید، وگرنه عصایش را برا

? #‌دیرین_دیرین #‌نوروز
? این قسمت: #‌پند_چون_کننده
?با زبان خوش به پندهای وی گوش دهید، وگرنه عصایش را برایتان چون می‌کند!
?سال ۱۴۰۰ را متفاوت شروع کنید
?در خانه بمانید و خدمات خودرویی متمایز را از اپلیکیشن ایساکو بخواهید

?مرکز پاسخگویی ایران خودرو: 096440

? www.isaco.ir
? www.096440.com

? @‌dirindirincartoon

#️⃣ Hashtag
———————————————— ‌
#‌عید #‌سال_نو #‌سال_13400 #‌سال_1400 #‌نوروز_1400 #‌سال_جدید #‌اپلیکیشن_ایساکو #‌امدادخودروایران #‌نوروز_متفاوت #‌خدمات_متمایز #‌امداد_فوری #‌سال_گاو #‌کرونا #‌بهداشت #‌ایساکو #‌خدمات_پس_از_فروش #‌کویید19 #‌طنز_انتقادی #‌طنز #‌کارتون #‌انیمیشن
#‌animation #‌fun
———————————————— ‌
? Comment ‌

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط