دیرین دیرین نوروز این قسمت: پند چون کننده با زبان خوش به پندهای وی گوش دهید، وگرنه عصایش را برایتان

دیرین دیرین نوروز این قسمت: پند چون کننده با زبان خوش به پندهای وی گوش دهید، وگرنه عصایش را برایتان

🌱 #‌دیرین_دیرین #‌نوروز
🔻 این قسمت: #‌پند_چون_کننده
📝با زبان خوش به پندهای وی گوش دهید، وگرنه عصایش را برایتان چون می‌کند!
🔹سال ۱۴۰۰ را متفاوت شروع کنید
🔹در خانه بمانید و خدمات خودرویی متمایز را از اپلیکیشن ایساکو بخواهید

📞مرکز پاسخگویی ایران خودرو: 096440

🌐 www.isaco.ir
🌐 www.096440.com

🆔 @‌dirindirincartoon

#️⃣ Hashtag
———————————————— ‌
#‌عید #‌سال_نو #‌سال_13400 #‌سال_1400 #‌نوروز_1400 #‌سال_جدید #‌اپلیکیشن_ایساکو #‌امدادخودروایران #‌نوروز_متفاوت #‌خدمات_متمایز #‌امداد_فوری #‌سال_گاو #‌کرونا #‌بهداشت #‌ایساکو #‌خدمات_پس_از_فروش #‌کویید19 #‌طنز_انتقادی #‌طنز #‌کارتون #‌انیمیشن
#‌animation #‌fun
———————————————— ‌
💬 Comment ‌

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط