|
6 روز پیش
شبکه تی وی پلاس
زنی که کف خیابان های تهران گُل فروشی و مسافرکشی می کند اما روزگاری میلیاردر بود به شرافت و نجیب زادگ

زنی که کف خیابان های تهران گُل فروشی و مسافرکشی می کند اما روزگاری میلیاردر بود به شرافت و نجیب زادگ

زنی که کف خیابان های تهران گُل فروشی و مسافرکشی می کند اما روزگاری میلیاردر بود
به شرافت و نجیب زادگی بانوهای ایران احترام بگذاریم
#‌زن #‌خانم #‌دستفروشی #‌کار #‌تی_وی_پلاس #‌شرافت #‌غیرت

تبلیغات


مطالب مرتبط