هاشمیان: چرا ایمنی گله‌ای را برای ایران طراحی کردند؟ فوق‌تخصص ICU بیمارستان مسیح دانشوری: مدیریت کرو
۱ هفته پیش
4 بازدید

هاشمیان: چرا ایمنی گله‌ای را برای ایران طراحی کردند؟ فوق‌تخصص ICU بیمارستان مسیح دانشوری: مدیریت کرو

هاشمیان: چرا ایمنی گله‌ای را برای ایران طراحی کردند؟

فوق‌تخصص ICU بیمارستان مسیح دانشوری:
مدیریت کرونا در کشور در اختیار و زیر نظر ملک‌زاده بود.
داروی سووداک را ملک‌زاده بدون مطالعات حیوانی وارد سیکل دارویی کشور کرد؛ اینها هر کاری خواستند با مردم انجام دادند. ملک‎زاده باید توضیح بدهد چرا ایمنی گله‌ای را برای ایران طراحی کرد؟ شرایط فعلی ناشی از آه کسانی‌ است که با ایمنی گله‌ای جان‌ دادند./ تسنیم

#‌دکتر_هاشمیان #‌کرونا #‌دکتر_ملک_زاده #‌ایمنی_گله_ای #‌آخرین_خبر
@‌akharinkhabar


مطالب مرتبط