|
4 روز پیش
خبرگزاری ایرنا
آمار کرونا در ایران ایرنا ایرنا کرونا آمارکرونا کرونادرایران درخانه بمانیم کروناراشکست میدهیم

آمار کرونا در ایران ایرنا ایرنا کرونا آمارکرونا کرونادرایران درخانه بمانیم کروناراشکست میدهیم

📊
آمار کرونا در ایران ‌
(۱۳۹۹/۱۰/۲۵)
‌‌

#‌ایرنا #‌ایرنا۲۴
#‌کرونا #‌آمارکرونا #‌کرونادرایران #‌درخانه_بمانیم #‌کروناراشکست_میدهیم

تبلیغات


مطالب مرتبط