.رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر گرگان خبر داد: پرداخت حقوق، عیدی پاداش پاکبان ها نیروهای فضای

.رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر گرگان خبر داد: پرداخت حقوق، عیدی پاداش پاکبان ها نیروهای فضای
.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر گرگان خبر داد:

پرداخت حقوق، عیدی و پاداش پاکبان ها و نیروهای فضای سبز تا قبل از سال

رئیس کمیسیون خدمات شهری، فضای سبز و سیما و منظر شورای شهر گرگان از پرداخت حقوق، عیدی و پاداش پاکبان ها و نیرو های فضای سبز شهرداری تاقبل از سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ ناصر گرزین در دویست و هفدهمین جلسه کمیسیون خدمات شهری، فضای سبز و سیما و منظر شورای شهر گرگان در خصوص برنامه های شهرداری در استقبال از بهار اظهار کرد: کاشت نهال، گلکاری معابر، جمع آوری نخاله ها،رنگ آمیزی بلوار ها از جمله برنامه هایی است که از تاریخ 10اسفند در سطح شهر اجرا خواهد شد.
وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به پایان سال مقرر شد مطالبات پاکبان ها و نیروهای فضای سبز اعم از حقوق،عیدی و پاداش آنان پرداخت شود و مطالبات گذشته ،سنوات و بیمه های آنان نیز پیگیری و پرداخت شود.
گرزین همچنین گفت: در ماه اسفند یک ماه حقوق،یک ماه عیدی و یک ماه پاداش پرداخت میشود و در واقع نیروهای شهرداری در آخرین ماه سال سه ماه حقوق دریافت میکنند و حق و حقوق آنان طبق قانون و با نظارت شهرداری پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: مطالبات پیمانکاران از شهرداری نیز پیگیری و قبل از سال پرداخت خواهد شد.

#‌خبرگزاری_برنا_گلستان
#‌خبرنگار_علی_اصغر_سلیمانی
#‌گلستان
#‌گلستانیها
#‌گرگان
#‌گرگانی
#‌گرگانیها
#‌ورزش
#‌خبر
#‌جوانان
#‌خبرنگار
#‌خبر_گرگان
#‌اخبار_داخلی
#‌خبر_داغ
#‌خبر_شهر

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط