.ظریف: ترجیح بنده این است که از مرداد ماه به دانشگاه بروم اما تسلیم تقدیرم.وزیر امور خارجه:.ترجیح بن

.ظریف: ترجیح بنده این است که از مرداد ماه به دانشگاه بروم اما تسلیم تقدیرم.وزیر امور خارجه:.ترجیح بن
.
⭕️#‌ظریف: ترجیح بنده این است که از مرداد ماه به دانشگاه بروم؛ اما تسلیم تقدیرم!
.
🔸وزیر امور خارجه:
.
🔹ترجیح بنده این است که از مردادماه در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران که بنده آن‌جا سمت دانشیاری دارم تدریس کنم، از تجربیاتم در چهل سال گذشته استفاده کنم و دانشجو تربیت کنم.
.
🔹تقدیر خداوند هرچه باشد همان است، چراکه هیچ‌وقت با تقدیر خداوند نمی‌شود جدال کرد. ترجیحم برای آینده تدریس است، اما تسلیم تقدیرم.
.
.
#‌باشگاه_خبرنگاران_جوان

بیشتر...

تبلیغات


مطالب مرتبط