از اونجا که ما فردا میریم نشا برای کشت دوم باید ناهار درست کنم وقت نمیشه آموزششو بذارم گفتم حداقل

از اونجا که ما فردا میریم نشا برای کشت دوم باید ناهار درست کنم وقت نمیشه آموزششو بذارم گفتم حداقل
از اونجا که ما فردا میریم نشا برای کشت دوم و باید ناهار درست کنم وقت نمیشه آموزششو بذارم
گفتم حداقل اینو پست کنم تا بعدا برم فیلماشو ادیت کنم
بهونه خوبیه عیدو بهتون تبریک بگم
همچنین تولد آقا داداش منم مبارک?

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط