|
6 روز پیش
iribtabriz

...عیدی امسال موج چهارم کرونا ماسک بزنیم و از حضور در مکان های شلوغ بپرهیزیم.

...عیدی امسال موج چهارم کرونا ماسک بزنیم و از حضور در مکان های شلوغ بپرهیزیم.
.
.
.
❌ عیدی امسال / موج چهارم کرونا

❌ ماسک بزنیم و از حضور در مکان های شلوغ بپرهیزیم.

بیشتر...

تبلیغات


مطالب مرتبط