.آژانس انرژی اتمی آغاز غنی سازی ۲۰ درصدی در ایران را تایید کرد آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی

.آژانس انرژی اتمی آغاز غنی سازی ۲۰ درصدی در ایران را تایید کرد آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی
.
🔸آژانس انرژی اتمی آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصدی در ایران را تایید کرد

🔹آژانس بین‌المللی انرژی #‌اتمی در گزارشی آغاز روند غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم در #‌ایران را تایید کرد.
iribnews.ir
@‌iribnews.ir

بیشتر...

تبلیغات


مطالب مرتبط