.فخاری، عضو شورای شهر تهران در پی استقبال نشدن از کمپین آرزوها: اینکه مردم از پرداختن به آرزوهایشان

.فخاری، عضو شورای شهر تهران در پی استقبال نشدن از کمپین آرزوها: اینکه مردم از پرداختن به آرزوهایشان
.
🎥 فخاری، عضو شورای شهر تهران در پی استقبال نشدن از کمپین آرزوها: اینکه مردم از پرداختن به آرزوهایشان عقب نشینی کردند، نشانه این است که باید در حوزه سلامت روان کارهای بیشتری کنیم.
.
.
#‌باشگاه_خبرنگاران_جوان

بیشتر...

تبلیغات


مطالب مرتبط