|
1 سال پیش
شکار و شکارچی

بنظر شما تشخیص سن کل بز های نوبه ای از روی گره شاخ هایشان باید حدس زد Nubian Nubian ibex ibex پازن ن

بنظر شما تشخیص سن کل بز های نوبه ای از روی گره شاخ هایشان باید حدس زد Nubian Nubian ibex ibex پازن ن

تبلیغات


مطالب مرتبط