فریر ایزد خورشید، باران برداشت محصولات کشاورزیه که برادر دوقلوی فریا فرزند نیورد به شما می ره او

فریر ایزد خورشید، باران برداشت محصولات کشاورزیه که برادر دوقلوی فریا فرزند نیورد به شما می ره او

فریر ایزد خورشید، باران و برداشت محصولات کشاورزیه که برادر دوقلوی فریا و فرزند نیورد به شما می‌ره. او خدایی ونیره و در کنار فریا، مشهورترین ایزدان ونیرن.
او ایزدی صلح‌طلبه که حتی در پرستشگاه‌هایش، بردن سلاح ممنوع بوده. او با یوتونی زیبا به نام گدر ازدواج کرده و از زیبایی‌های گدر، حکایات بساری وجود داره. ماجرای خواستگاری و ازدواج این دو هم از جالب‌ترین حکایاته نورسه و فریر به سختی موفق به ازدواج با این یوتون شده.
فریر در روز راگناروک، مقابل سورت غولی آتشین موسپل‌هایمی قرار می‌گیره و به دلیل نداشتن شمشیر جادوییش، در مقابل او شکست می‌خوره و کشته می‌شه.
نظر شما در مورد این ایزد چیه؟ به نظر شما آیا او دشمن کریتوس خواهد شد یا نه؟

#‌تیلنو#‌بازی_کنیم#‌خدای_جنگ#‌گاد_اف_وار#‌کریتوس#‌گاداف_وار#‌پلی_استیشن#‌پلیاستیشن#‌پلیاستیشن۴ #‌رگناروک

#‌tilno#‌godofwar#‌santamonica#‌godofwarragnarok#‌kratos

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط