|
1 ماه پیش
خبرگزاری ایرنا

فرآورده های سوختی، آب، برق و...از جمله منابعی هستند که ارتباط مستقیم با یک ساختار معماری دارد و از آ

فرآورده های سوختی، آب، برق و...از جمله منابعی هستند که ارتباط مستقیم با یک ساختار معماری دارد و از آ

فرآورده‌های سوختی، آب، برق و ... از جمله منابعی هستند که ارتباط مستقیم با یک ساختار معماری دارد و از آنها به منابع ملی یاد می‌شود. تصاویر بعد از ساعات نیمه شب گرفته شده است.

اگرچه بدون بهره‌مندی از این منابع، امروزه نمی‌توان در یک فضای مصنوع زندگی کرد، اما استفاده بیش از حد مورد نیاز هر کدام از منابع، ثروت عمومی جامعه و به تبع آن رفاه اجتماعی را در مخاطره قرار خواهد داد.

مصرف بی رویه برق در این ایام که منجر به الودگی شدید هوای تهران شده است از جمله مواردی است که نه تنها آینده منابع زیستی و حیاتی را تهدید میکند بلکه باعث قعطی برق در مناطق مختلف تهران و حتی منجر به خاموشی چراغ های معابر و بزرگراه ها در طول شب شده است.‌

#‌ایرنا #‌ایرنا۲۴ #‌برق

بیشتر...

تبلیغات


مطالب مرتبط