|
۱ هفته پیش
Verse Of The Day In Farsi

امّا اگر در نور گام برداریم، چنانکه او در نور است، با یکدیگر رفاقت داریم و خون پسر او عیسی ما را از

امّا اگر در نور گام برداریم، چنانکه او در نور است، با یکدیگر رفاقت داریم و خون پسر او عیسی ما را از
امّا اگر در نور گام برداریم، چنانکه او در نور است، با یکدیگر رفاقت داریم و خون پسر او عیسی ما را از هر گناه پاک می‌سازد.
‮‮۱یوحنا‬ ‭1:7‬ ‭‬‬
#‌اول_یوحنا1_7
.
.
.
.
#‌کتاب_مقدس#‌بایبل#‌بایبل_خوانی
#‌انجیل#‌خبر_خوش#‌کلام_خدا#‌خدا
#‌پدرآسمانی#‌عیسی_مسیح#‌عیسی
#‌فرزند_خدا#‌روح_القدس#‌صلیب
#‌نجات#‌ایمان#‌محبت#‌کلیسا#‌دعا
#‌رهایی#‌امید#‌انگیزه
#‌یوورژن

بیشتر...

تبلیغات


مطالب مرتبط