|
1 ماه پیش
Verse Of The Day In Farsi

.خدا همیشه حاضر هست در تنهایی ما پنج آیه که به ما این حقیقت را در کلامش نشان میدهد.

.خدا همیشه حاضر هست در تنهایی ما پنج آیه که به ما این حقیقت را در کلامش نشان میدهد.
Credit @life.church
.
خدا همیشه حاضر هست در تنهایی ما.پنج‌آیه که به ما این حقیقت را در کلامش نشان میدهد.

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط