|
1 ماه پیش
آخرین خبر

..چند روز مانده به مراسم تحلیف بایدن بسیاری از رسانه ها از کیف خطرناکی حرف می زنند که ترامپ از قرار

..چند روز مانده به مراسم تحلیف بایدن بسیاری از رسانه ها از کیف خطرناکی حرف می زنند که ترامپ از قرار
.
.
چند روز مانده به مراسم تحلیف بایدن بسیاری از رسانه ها از کیف خطرناکی حرف می زنند که ترامپ از قرار معلوم آن را به بایدن نمی دهد!
اما این کیف چه دارد که خطرناک است و ترامپ از پس دادن آن امتناع می کند؟
ماجرا را در این ویدئو ببینید.

#‌ترامپ #‌بایدن #‌ریاست_جمهوری_آمریکا #‌آخرین_خبر
@‌akharinkhabar

بیشتر...

تبلیغات


مطالب مرتبط