|
۱ هفته پیش
خبرگزاری ایرنا

سایه با نور بُوَد همسایه

سایه با نور بُوَد همسایه
«امیرهوشنگ ابتهاج»، امروز، ۹۳ساله شد.

او از نسلِ طلایی و رؤیاییِ شعرای معاصر ایران است؛ از غول‌های ادبیِ‌ زادۀ دهۀ ١٣٠٠ که از معاصرانش حالا تک‌وتوک مانده‌اند.

اما شعرِ «سایه»، واجدِ چه ویژگی‌هایی است که آن‌را خاص کرده است؟

در گزارشِ حمیدرضا محمدی ببینید.

#‌ایرنا #‌ایرنا۲۴
#‌ه_الف_سایه #‌هوشنگ_ابتهاج #‌زادروز #‌شاعر_معاصر

بیشتر...

تبلیغات


مطالب مرتبط