|
۱ هفته پیش
شکار و شکارچی

باد، ضامن بقای کل بزهاست براستی اگر باد نمی وزید، اکنون نسل این حیوان بدون تردید منقرض شده بود بین

باد، ضامن بقای کل بزهاست براستی اگر باد نمی وزید، اکنون نسل این حیوان بدون تردید منقرض شده بود بین
باد، ضامن بقای کل و بزهاست. براستی اگر باد نمی‌وزید، اکنون نسل این حیوان بدون تردید منقرض شده بود. بینی کل و بز بسیار حساس است. و بوی انسان و حیوانات گوشت خوار را از فواصل دور احساس می‌کند. قاعدتا قبل از اینکه خطری متوجه گله بشود، محل مورد نظر را ترک می‌کنند، تا به محلی امن برسند.

#‌ibex #‌hunter #‌hunt #‌mouflon
#‌پازن #‌قوچ_ارمنی #‌ارمنی
#‌شکارچی #‌شکاروشکارچی #‌شکار #‌حیوانات #‌حیوانات_وحشی #‌حیوان #‌کوه #‌کل #‌قوچ #‌شکاری #‌کل #‌پازن #‌بزکوهی #‌حیوان #‌پازن_کوهی #‌بز_کوهی #‌کوهستان #‌اسلحه #‌شکارچیان

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط