.توضیحات علیزاده طباطبایی وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی برای فوت مشکوک آیت الله هاشمی ره : خانواده مرح

.توضیحات علیزاده طباطبایی وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی برای فوت مشکوک آیت الله هاشمی ره : خانواده مرح

.
توضیحات علیزاده طباطبایی وکیل خانواده هاشمی‌رفسنجانی برای فوت مشکوک آیت‌الله هاشمی(ره): خانواده مرحوم آیت الله هاشمی‌رفسنجانی، مصرانه پیگیر بررسی این پرونده هستند اما متاسفانه به دلایل نامعلومی که نمی‌توانم بیشتر توضیح بدهم این موضوع رسیدگی نشده است و متاسفانه پرونده مختومه شد.
.
@‌bartarinha_news .
#‌هاشمی_رفسنجانی #‌آیت_الله_هاشمی_رفسنجانی #‌علیزاده_طباطبایی #‌مرگ_مشکوک

تبلیغات


مطالب مرتبط