.در شبکه چهار آقای خاندوزی و خانم بهاره آروین دارند می گویند: در زمانه ی ما مردم نشسته اند ولی در او

.در شبکه چهار آقای خاندوزی و خانم بهاره آروین دارند می گویند: در زمانه ی ما مردم نشسته اند ولی در او

.
در شبکه چهار آقای خاندوزی و خانم بهاره آروین دارند می‌گویند: در زمانه‌ی ما مردم نشسته‌اند؛ ولی در اول انقلاب ایستاده بودند و احساس می‌کردند مؤثر و نقش ‌آفرین هستند. بعد حبیب رحیم پورازغدی یک نظر ظریف و دقیق می گذارد: مردم نشسته‌اند یا مردم را نشانده‌اند؟
.
@‌bartarinha_news .
#‌خاندوزی #‌بهاره_آروین #‌شبکه_چهار #‌رحیم_پورازغدی #‌انقلاب #‌مردم_ایران

تبلیغات


مطالب مرتبط