.معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم توجه به ابعاد مختلف یک تصمیم گیری در کشور به ویژه نتایج این

.معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم توجه به ابعاد مختلف یک تصمیم گیری در کشور به ویژه نتایج این

.
معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر لزوم توجه به ابعاد مختلف یک تصمیم‌گیری در کشور به ویژه نتایج این تصمیم بر اقشار ضعیف جامعه اظهار کرد: پولدارها برای آرامش کشور باید برای مستضعفان هزینه کنند.
.
@‌bartarinha_news .
#‌اسحاق_جهانگیری #‌معاون_اول_رئیس_جمهور #‌جامعه #‌مستضعفان #‌پولدارهای_ایران #‌اقشار_کم_درآمد

تبلیغات


مطالب مرتبط