.اعتراض مردم لردگان به بی توجهی و سخنان غیرمسئولانه مقام های استانی و کشوری درباره اپیدمی ابتلا به ا

.اعتراض مردم لردگان به بی توجهی و سخنان غیرمسئولانه مقام های استانی و کشوری درباره اپیدمی ابتلا به ا

.
اعتراض مردم لردگان به بی‌توجهی و سخنان غیرمسئولانه مقام‌های استانی و کشوری درباره اپیدمی ابتلا به اچ‌ای‌وی در روستای چنارمحمودی
.
@‌bartarinha_news .
#‌لردگان #‌اچ_آی_وی #‌اعتراض #‌تجمع_اعتراضی #‌چنار_محمودی #‌خانه_بهداشت

تبلیغات


مطالب مرتبط