.وقتی که پرسپولیس گل می زند، صدای خیابانی پایین می ماند.انگار از گل زنی مهاجم پرسپولیس شوکه شده عرف

.وقتی که پرسپولیس گل می زند، صدای خیابانی پایین می ماند.انگار از گل زنی مهاجم پرسپولیس شوکه شده عرف

.
وقتی که پرسپولیس گل می‌زند، صدای خیابانی پایین می‌ماند. انگار از گل‌زنی مهاجم پرسپولیس شوکه شده! عرف کار گزارشگران در چنین لحظاتی ایجاد هیجان مضاعف است اما خیابانی...
.
@‌bartarinha_news .
#‌دربی #‌پرسپولیس #‌استقلال #‌مهاجم_پرسپولیس #‌جواد_خیابانی #‌مهدی_عبدی #‌گل #‌دربی_پایتخت #‌شهرآورد_پایتخت

تبلیغات


مطالب مرتبط