.پس از دیدار امشب پرسپولیس و صنعت نفت، یک پسر بچه هشت ساله که قصد عبور از گیت های جدید بلیت فروشی ال

.پس از دیدار امشب پرسپولیس و صنعت نفت، یک پسر بچه هشت ساله که قصد عبور از گیت های جدید بلیت فروشی ال

.
پس از دیدار امشب پرسپولیس و صنعت نفت، یک پسر بچه هشت ساله که قصد عبور از گیت‌های جدید بلیت‌فروشی الکترونیک را داشته، دچار برق گرفتگی شده و فوت کرده است. این پسربچه سرش را به داربست پشت گیت تکیه داده بود، و این داربست به سیم برق وصل بوده که باعث فوت او شده است.
.
@‌bartarinha_news .
#‌پرسپولیس #‌نفت_آبادان #‌ورزشگاه #‌برق #‌برق_گرفتگی #‌بلیت_الکترونیکی #‌سیم_برق

تبلیغات


مطالب مرتبط