.شهروندان شهرک مهدیه اسلامشهر از شلیک گلوله برای سرقت مسلحانه از یک طلافروشی خبر دادند...برترین ها خ

.شهروندان شهرک مهدیه اسلامشهر از شلیک گلوله برای سرقت مسلحانه از یک طلافروشی خبر دادند...برترین ها خ

.
شهروندان شهرک مهدیه اسلامشهر از شلیک گلوله برای سرقت مسلحانه از یک طلافروشی خبر دادند.
.
@‌bartarinha_news .
#‌برترین_ها #‌خبر #‌اخبار_داغ #‌اسلامشهر #‌سرقت #‌سرقت_مسلحانه #‌شهرک_مهدیه #‌شلیک #‌شلیک_گلوله

تبلیغات


مطالب مرتبط