|
1 سال پیش
❤377❤

??? مید مانند ستونی است که جهان را سرپا نگه می دارد...امید، رویای انسان بیدار است.پلینیوس

??? مید مانند ستونی است که جهان را سرپا نگه می دارد...امید، رویای انسان بیدار است.پلینیوس
???
اُمید مانند ستونی است که جهان را سرپا نگه می‌دارد...
امید، رؤیای انسان بیدار است.

#‌پلینیوس

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط